Het kan toch niet goed zijn voor een kalf om het snel bij de moeder vandaan te halen | Belicons

Het kan toch niet goed zijn voor een kalf om het snel bij de moeder vandaan te halen

Geplaatst op: 
maandag 18 april 2016

E-mail deze pagina

Dit e-mailadres wordt alleen gebruikt om deze e-mail succesvol te kunnen versturen.
Het kan toch niet goed zijn voor een kalf om het snel bij de moeder vandaan te halen

Fotograaf: Wikipedia, Uberprutser

De Tweede Kamer heeft op 9 februari 2016 een motie van de Partij voor de dieren aangenomen. In deze motie wordt de regering opdragen om binnen een half jaar met een plan van aanpak te komen waardoor kalfjes in de melkveehouderij langer bij hun moeder kunnen blijven.

Vervolgens zag ik op dinsdag 12 april een reportage bij Nieuwsuur waarin juist veel argumenten tegen deze motie genoemd werden. Deze reportage wekte veel irritatie bij mij op. Eindelijk doet de Tweede Kamer iets aan het lijden van koeien in de bio-industrie en dan gaat Nieuwsuur daar tegenin! En wat zo irritant was dat de argumenten wel erg sterk klinken. Intuïtief geloof ik niet dat het echt beter is om moeder en kind zo snel mogelijk van elkaar te scheiden. Er moet meer hierover te zeggen zijn. Maar wat? Ik kon mijn vinger er nog niet op leggen.

Peiling: Boeren moeten manieren vinden om kalfjes langer bij de koe te kunnen houden

Peiling: Boeren moeten manieren vinden om kalfjes langer bij de koe te kunnen houden

Lees de blog bij deze peiling https://www.belicons.nl/nl/blog/kalfjes

Poll: Farmers put more effort in trying to keep the cow and calf together

Poll: Farmers put more effort in trying to keep the cow and calf together

Read the blog that goes with this poll https://www.belicons.nl/en/blog/calf

Body 2: 

In deze reportage van Nieuwsuur vertelt Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren eerst waarom ze deze motie belangrijk vindt. Ze zegt dat het langer bij elkaar houden van moeder koe en kalf natuurlijker is en ook beter voor hun gezondheid. Tot dan toe heel logisch. Maar vervolgens komt lector dierenwelzijn Hans Hopster aan het woord hij heeft onderzoek gedaan naar dit idee en komt tot heel andere conclusies.

Nieuwsuur zet de conclusies van Hopster op een rij:

Argumenten om koe en kalf snel van elkaar te scheiden:

 • Het gevaar is dat de moeder ziekten doorgeeft aan het kalfje als ze lang bij elkaar zijn.
 • Het kalf moet in de eerste uren en dagen na de geboorte voldoende biest binnenkrijgen om genoeg weerstand op te bouwen. Als ze dat op natuurlijke wijze door de moeder laten gebeuren, dan weten de boeren niet of de kalfjes echt genoeg binnenkrijgen.
 • Als het kalf langer bij de moeder blijft dan loopt het gevaar om gewond te raken. Het zou bijvoorbeeld vertrapt kunnen worden door de koe.
 • Boerin Agnes de Boer vertelt in de uitzending dat ze gemerkt heeft dat wanneer de moeder en het kalf later gescheiden worden, het kalf moeilijk bij de moeder weg te halen is en de koe blijft loeien om haar kind.

Om dit verder te onderbouwen wordt ook de uitslag van een enquête onder melkveehouders getoond:

 • 75% is tegen het langer houden van de koe bij het kalf
 • 85% vindt het niet goed voor hun bedrijfsvoering
 • 65% vindt dat de consument de extra kosten zouden moeten betalen

Dan komt Marianne Thieme nog even in beeld. Ze stelt dat het logisch is dat de melkveehouderij zo reageert. Dit past niet in de huidige manier van bedrijfsvoering. Ze hebben investeringen gedaan in het bedrijf zoals het nu is en vinden het niet leuk als ze dat moeten veranderen. Maar volgens haar moeten we het systeem aanpassen aan de koe en niet de koe aan het systeem.

Vragen bij deze argumenten:

 • Waarom is het bij andere boerderijen wel mogelijk?

  In de reportage zien we ook boerderij Zonnehoeve van Piet IJzerdoorn waar de kalfjes wel langer bij de moederkoe blijven. En hier heb je een ander voorbeeld. Waarom is het bij hen wel mogelijk?

 • De koe laat wat anders zien

  En dan het intuïtieve. Als je dit filmpje bekijkt hoe kun je dan stellen dat dit goed voor de moederkoe en het kalf is? Ik ben er nog niet gerust op.

 • Wie betaalt, bepaalt

  Daarbij is het onderzoek van Hans Hopster in opdracht van de melksector gedaan. Als zij betalen voor een onderzoek dan moet er wel iets uitkomen dat ze ook fijn vinden. Dus wat dat betreft kunnen er al wat vraagtekens bij het onderzoek geplaatst worden.

Het gaat allemaal om hoeveelheden

Als ik er zo over nadenk dan kom ik tot de conclusie dat Marianne Thieme de spijker op de kop slaat als ze zegt dat alle argumenten gezien zijn vanuit de huidige manier van bedrijfsvoering. De melkveehouderij is een economische sector. Ze willen zoveel mogelijk geld opbrengen met hun melk.

Het draait in deze sector dus om hoeveelheden:

 • Zoveel mogelijk koeien en kalveren per bedrijf. Daarom moeten de koeien en kalveren in zo'n klein mogelijk hokje verblijven, zodat er ruimte is voor meer koeien en kalveren.

 • De kalveren moeten eerst alleen in een hokje verblijven, zodat ze bijvoorbeeld niet door hun zuigreflex urine van andere kalveren te gaan drinken.

 • Er moet zoveel mogelijk melk per koe geproduceerd worden.

 • Er moet zoveel mogelijk geld uit elke koe gehaald worden om het bedrijf overeind te houden.

Dus de dieren worden als economisch product behandelt

Het is duidelijk dat de koeien als een economisch product gezien worden. En elke ondernemer wil zo efficiënt mogelijk werken. Dat betekent de kosten zo laag mogelijk gehouden moeten worden en zoveel mogelijk geld uit elke koe gehaald moet worden. En als alle koeien zo dicht op elkaar zitten dan is de kans op het vertrappen van de kleine kalveren en het overdragen van ziekten groter.

Maar wat als we de koeien en kalveren niet in de eerste plaats als economisch product zien, maar als dieren die met respect behandeld moeten worden? Dieren die ook gevoelens hebben en ruimte nodig hebben. Dan wordt het belangrijk om de genoemde hoeveelheden anders in te vullen en dat heeft gevolgen voor de argumenten die in de reportage genoemd werden.

Een andere kijk op de hoeveelheden:

 • Als koe en kalf meer ruimte hebben, zijn ze gezonder en lopen ze niet de kans om veel ziekten aan elkaar over te dragen.
   
 • Waarom zijn we bang dat het kalf niet genoeg biest krijgt? Kalveren krijgen en hen voeden is iets wat bij een koe hoort. Maar ondernemers (in dit geval de boeren) willen graag alles zelf in de hand houden en dus zelf reguleren hoeveel biest een kalf binnenkrijgt. Het kalf is een economisch product en daar moet de maximale economische waarde uitgehaald worden.

  Het dier apart zetten en alles zelf reguleren is vanuit economisch perspectief dus productiever. Maar dit is niet beter voor het geluk van het dier zelf. In de meeste gevallen zal het wel goed gaan met de biest, maar het kan zijn dat het soms niet goed gaat. Dan is een kalf misschien iets zwakker dan anderen, maar dat hoort bij het hebben van een biologisch product, in dit geval een dier.
   

 • Zet je veel koeien op een kluitje, dan kunnen ze elkaar verwonden. Maar als ze de ruimte hebben, is die kans veel kleiner.
   
 • De kalveren en koeien zullen met meer ruimte niet alleen gezonder, maar ook gelukkiger, omdat het sociale dieren zijn. Misschien hoeven ze met genoeg ruimte helemaal niet uit elkaar gehaald te worden, of pas na een hele lange tijd, zodat ze er weinig tot geen stress bij ervaren.

Nu zakken de koeien soms door hun poten omdat ze te veel melk produceren. Laten we accepteren dat een koe een dier is en niet een product dat zoveel mogelijk moet produceren. Koeien zouden niet meer melk mogen produceren dan de hoeveelheid waar ze gezond bij blijven.

Je kunt het ook anders zien: Waarom heel veel dieren ongelukkig maken door ze met zoveel mogelijk andere dieren op een kluitje op te sluiten om een enkel dier te redden? Dat er weleens een dier verongelukt hoort bij de natuur en dus bij deze sector.

In de reportage was er een opmerking dat kalfjes verdronken waren in de sloot en dat twee kalfjes hun nek braken bij het spelen. Dat is natuurlijk zielig, maar wel iets wat kan gebeuren bij levende dieren. Probleem is dat de melkveehouderij zoveel mogelijk geld uit een koe wil halen en deze kalveren zullen niet verder opgroeien en dus ook geen melk produceren. Dit is het verlies van een economisch product.
 

Hoe blijven de boerenbedrijven dan overeind?

Natuurlijk is het wel zo dat de boeren in de melkveehouderij genoeg geld moeten verdienen om hun bedrijf overeind te houden. Maar als alle bedrijven op deze manier gaan werken, dan gaat de basisprijs van melk omhoog en zal de boer nog evenveel kunnen verdienen.

Dat roept de volgende vragen op: Als melk meer gaat kosten, is dat dan niet een probleem voor onze gezondheid? We hebben melk toch nodig voor onze calcium en eiwitten? Is de huidige bedrijfsvoering niet gewoon belangrijk voor ons mensen en een noodzakelijk kwaad?

Nee, het idee dat melk goed voor ons is, is een fabeltje. Het lijkt er zelfs op dat het beter voor ons is om calcium uit andere voedingsstoffen te halen, zoals (donker groene) bladgroente, volkoren producten en noten. Dus iets meer voor melk betalen en er vervolgens iets minder van kopen is niet alleen goed voor de koeien, maar mogelijk ook gezonder voor ons.

Zo zie je dat door de hoeveelheden anders in te vullen er een ander perspectief ontstaat. De kans dat de kalveren gewond raken is niet zo groot als de dieren genoeg ruimte hebben. Als de dieren genoeg ruimte hebben, dan zullen ze ook niet zoveel ziekten op elkaar overdragen. Helemaal, omdat ze dan ook gezonder zullen zijn.

Om de koeien en kalveren langer samen te houden is het dus nodig om ze meer ruimte te geven. De prijs per liter melk gaat dan wel omhoog. Maar aangezien we melk niet nodig hebben en het mogelijk niet goed voor ons is, kunnen we er zonder problemen iets minder van gaan drinken. En dan weten we zeker dat het goed is voor de koe, het kalf en de mens.

Wat denk jij? Moeten we inderdaad meer voor onze melk gaan betalen zodat we kunnen gaan werken aan een meer diervriendelijk melkveehouderij? Of denk jij hier anders over? Laat het weten, hieronder of op het forum.

Watch the vlog that goes with this blog:

De vlog bij deze blog maak ik snel!

Blijf op de hoogte van wat er op Belicons gebeurt en schrijf je in voor mijn maandelijkse nieuwsbrief!

Bekijk ook de vlog bij deze blog: 

Laten we in de melkindustrie vanuit het perspectief van de koe gaan kijken

Een onderzoeker stelde vast dat het beter is voor het kalf om het na de geboorte zo snel mogelijk weg te halen bij de koe. Volgens mij zegt hij zit omdat hij niet denkt vanuit het perspectief van het kalf of de koe. En dat is precies wat ik in deze vlog wel ga doen.» Watch this vlog

Andere blogs van dit thema: 

Hoe moeten we omgaan met het dilemma van economie versus gezondheid?

Er is een discussie of we nu echt alles moeten doen om onze gezondheid tegen Corona te beschermen, of dat we er juist voor moeten waken om de economie niet teveel te schaden. Ik denk dat deze...» Read this blog

Waarom geven overheden niet meer om ecologische rampen?

Je zou denken dat er nadat die containers in de waddenzee overboord geslagen zijn er snel allerlei maatregelen genomen gaan worden om een herhaling hiervan te voorkomen. Maar dit blijkt moeilijk...» Read this blog

Vlogs van dit thema: 

Moet het nemen van een sigaret een vrije keuze blijven?

Roken wordt steeds meer teruggedrongen en sommige mensen ergeren zich daar behoorlijk aan. Zij willen gewoon gezellig met anderen kunnen blijven roken. Zij vinden dat zij die keuze moeten kunnen maken. Ik vraag me dat af omdat 1. een sigaret veel meer is dan tabak met een omhulsel erom en 2. omdat rokers anderen er ook mee kunnen schaden.» Watch this vlog

Laten we zelf in actie komen om ervoor te zorgen dat de plastic soep verdwijnt

We hebben vast allemaal weleens gehoord van de plastic soep, de eilanden van plastic die in de oceanen drijven. Dat lijkt iets heel abstracts te zijn waar we niet zoveel mee kunnen. Maar het is niet abstract, omdat er ontzettend veel dieren aan dood gaan en ook wij er ziek van kunnen worden. We staan er ook niet machteloos tegenover. In deze vlog tips over wat wij zelf kunnen doen.» Watch this vlog