Als het om veiligheid gaat dan wil je 100% zekerheid | Belicons

Als het om veiligheid gaat dan wil je 100% zekerheid

Geplaatst op: 
maandag 21 maart 2016

E-mail deze pagina

Dit e-mailadres wordt alleen gebruikt om deze e-mail succesvol te kunnen versturen.
Als het om veiligheid gaat dan wil je 100% zekerheid

Op 16 maart hoorde ik in Radio EenVandaag een discussie met Rob Govers geofysicus van de Universiteit Utrecht, Liesbeth van Tongeren, Kamerlid voor Groen Links over het pompen van afvalwater in een leeg gasveld in Twente. Liesbeth van Tongeren maakte zich zorgen over mogelijke chemicaliën die uit dat afvalwater en de leidingen in het Twentse drinkwater terecht zouden kunnen komen. Maar Rob Govers probeerde haar gerist te stellen door te zeggen dat er geen enkele meting is die laat zien dat het ergens fout is gegaan.

Maar Liesbeth van Tongeren reageerde hierop met dat de reden daarvan is dat er haast niet gemeten wordt. En tot mijn verbazing had Rob Govers daar geen reactie op. Dit roept allerlei vragen op: Waarom komt hij niet met hardere bewijzen dat het wel oké is? Is hij er zelf wel van overtuigd dat het pompen van afvalwater in de grond goed is als hij geen hardere bewijzen kan bedenken? Bestaan die hardere bewijzen wel?

Peiling: De overheid hoort geen risico's te nemen als het gaat om onze gezondheid

Peiling: De overheid hoort geen risico's te nemen als het gaat om onze gezondheid

Lees de blog bij deze peiling https://www.belicons.nl/nl/blog/metingen

Poll: The government should take no risks concerning our health

Poll: The government should take no risks concerning our health

Read the blog that goes with this poll https://www.belicons.nl/en/blog/measurements

Body 2: 

Laten we eerst eens het standpunt van Rob Govers proberen te begrijpen. Rob van Govers is geofysicus en weet dus goed hoe de aarde reageert. Hij zegt dat je nooit helemaal kunt voorspellen wat er zal gaan gebeuren als je iets in de aarde pompt of eruit haalt. 100% zekerheid bestaat in een situatie als dit dus niet. Maar op basis van zijn kennis en op basis van wat we in Nederland kunnen leren van de Verenigde Staten die met hetzelfde bezig zijn, heeft hij er wel vertrouwen in.

Daarbij heeft hij vertrouwen in de NAM. Die willen volgens hem ook geen problemen. Dus wanneer het mis gaat, kunnen ze het pompen van het afvalwater gewoon stoppen en dan stoppen de problemen ook. Zo komt het dat hij geen sluitend bewijs nodig heeft om hier wel positief tegenover te staan. 100% zekerheid bestaat hierin toch niet, maar van wat hij weet heeft hij geen reden om te denken dat het mis kan gaan. En wanneer het mis zou gaan, dan kunnen we gewoon stoppen. Vandaar zijn relaxte houding.

Verschillende kanten van de discussie

Om deze discussie te begrijpen is het goed om de verschillende kanten van de discussie even uit elkaar te halen.

 1. De wetenschappelijke kant

  De geofysicus bekijkt de feiten die hij kent en gaat er vanuit dat het wel goed komt. De bewoners zien dezelfde feiten, waaronder het feit dat er geen 100% garantie is op een goede afloop. Ze zijn niet gerust gesteld door de feiten.

 2. De sociale kant

  De geofysicus maakt tijdens het gesprek een onderscheid tussen zichzelf als wetenschapper en als burger. Als wetenschapper bekijkt hij vooral de feiten en bekijkt hij het niet vanuit het perspectief van de mensen die in het gebied wonen. Hij is als wetenschapper uitgenodigd en dus praat hij vanuit de technische feiten.

  De bewoners zien dat in het geval dat het toch fout kan gaan, hun drinkwater kan besmet worden. Ze kunnen dus ziek worden en dan is een kleine kans dat het mis gaat, al genoeg reden om je zorgen te maken.

 3. De vertrouwenskant

  De geofysicus heeft er vertrouwen in dat de NAM wel stopt met pompen wanneer blijkt dat het toch niet goed gaat. En hij vertrouwt op wat zijn kennis zegt. De bewoners hebben dit vertrouwen niet, zowel niet in de NAM als in de kennis van de geofysicus.

 4. Economische kant

  En dan is er nog een kant die in het gesprek niet genoemd wordt, maar op de achtergrond wel een rol speelt. De economische kant. Bij economie is het vooral belangrijk om balans te vinden. Maar de NAM is niet bezig met balans, zij willen zoveel mogelijk verdienen met de olie en gas die ze bij Schoonebeek uit de grond halen. En daar hoort ook bij dat ze het afvalwater zo goedkoop mogelijk lozen. Het afvalwater kan ook schoongemaakt worden en dan zijn er geen risico's meer. Maar dat kost de NAM wel meer geld.

  In dit opzicht kunnen we ook naar onszelf kijken. Stel de NAM meer geld zou gaan uitgeven om een goede balans te vinden tussen wat ze kunnen verdienen en wat goed is voor de bewoners. Dan moeten wij ook meer voor onze energie gaan betalen. Hebben we dat ervoor over?

En nu proberen elkaar te begrijpen

Het starten van een goed gesprek zal niet gemakkelijk zijn

Als je deze verschillende kanten van de discussie uit elkaar haalt, wordt duidelijk hoe het denken van de geofysicus en van de bewoners uit elkaar lopen. En dit laat de moeilijkheid van de discussie zien. Mensen bekijken het vanuit verschillende perspectieven en zolang die niet bij elkaar gebracht zijn, zal de onrust blijven.

Maar een goed gesprek is wel mogelijk

Het gemeenteraadslid diende een petitie in waarbij hij ervoor pleitte dat de stem van de bewoners ook gehoord wordt. Dat zou al een goede stap zijn om elkaar beter te gaan begrijpen. Het belangrijkste wordt dan om te werken aan de vertrouwenskant. De gebeurtenissen in Groningen met alle aardbevingen en hoe de NAM daarmee omgegaan is, geven de bewoners niet veel reden om te denken dat ze de NAM nu wel kunnen vertrouwen.

Belangrijk nu is dat de NAM, of minister Kamp die hier verantwoordelijk voor is, iets gaat doen om te bewijzen dat ze nu wel te vertrouwen zijn.

Hoe denk jij hierover? Heb jij wel vertrouwen in de NAM? Heb jij er ook mee te maken gehad dat de overheid niet te vertrouwen bleek te zijn? Of juist wel? Heb jij juist een heel groot vertrouwen in de wetenschap? Laat het weten op het forum, of hieronder!

Watch the vlog that goes with this blog:

De vlog bij deze blog maak ik snel!

Blijf op de hoogte van wat er op Belicons gebeurt en schrijf je in voor mijn maandelijkse nieuwsbrief!

Bekijk ook de vlog bij deze blog: 

Hoe wint een groot bedrijf het vertrouwen van burgers?

Het is als 'eenvoudige' burger vaak lastig om tegen grote bedrijven te vechten. Het gevecht tussen de NAM en de bewoners van Twente waar zij afvalwater in de grond pompen is daar een goed voorbeeld van. Herstel van vertrouwen is mogelijk, maar niet eenvoudig.» Watch this vlog

Andere blogs van dit thema: 

Hoe moeten we omgaan met het dilemma van economie versus gezondheid?

Er is een discussie of we nu echt alles moeten doen om onze gezondheid tegen Corona te beschermen, of dat we er juist voor moeten waken om de economie niet teveel te schaden. Ik denk dat deze...» Read this blog

Waarom geven overheden niet meer om ecologische rampen?

Je zou denken dat er nadat die containers in de waddenzee overboord geslagen zijn er snel allerlei maatregelen genomen gaan worden om een herhaling hiervan te voorkomen. Maar dit blijkt moeilijk...» Read this blog

Vlogs van dit thema: 

Moet het nemen van een sigaret een vrije keuze blijven?

Roken wordt steeds meer teruggedrongen en sommige mensen ergeren zich daar behoorlijk aan. Zij willen gewoon gezellig met anderen kunnen blijven roken. Zij vinden dat zij die keuze moeten kunnen maken. Ik vraag me dat af omdat 1. een sigaret veel meer is dan tabak met een omhulsel erom en 2. omdat rokers anderen er ook mee kunnen schaden.» Watch this vlog

Laten we zelf in actie komen om ervoor te zorgen dat de plastic soep verdwijnt

We hebben vast allemaal weleens gehoord van de plastic soep, de eilanden van plastic die in de oceanen drijven. Dat lijkt iets heel abstracts te zijn waar we niet zoveel mee kunnen. Maar het is niet abstract, omdat er ontzettend veel dieren aan dood gaan en ook wij er ziek van kunnen worden. We staan er ook niet machteloos tegenover. In deze vlog tips over wat wij zelf kunnen doen.» Watch this vlog