Kan een hoofddoek onderdeel zijn van het politie-uniform? | Belicons

Kan een hoofddoek onderdeel zijn van het politie-uniform?

Geplaatst op: 
dinsdag 23 april 2017

E-mail deze pagina

Dit e-mailadres wordt alleen gebruikt om deze e-mail succesvol te kunnen versturen.
Kan een hoofddoek onderdeel zijn van het politie-uniform?

Bron: Jerry Gunner from Lincoln, UK

Sinds 2011 zijn uitingen van religieuze en politieke overtuigingen verboden bij de politie, net zoals allerlei andere versiersels aan het uniform. Dat vind ik wel logisch, want hoe uniformer agenten zijn, hoe minder kans er is dat mensen het idee krijgen dat ze om verkeerde redenen aangehouden worden. Maar vorige week bleek dat mensen van het Amsterdamse politiekorps hier toch uitzonderingen voor willen gaan maken.

Ineens meldde het Algemeen Dagblad dat de Amsterdamse politietop overweegt een hoofddoek toe te staan als onderdeel van het politie-uniform. Ik was daar heel erg verbaasd over, juist nu er zoveel spanning rond de Islam in de samenleving is, lijkt me dat juist olie op het vuur gooien. Waarom zouden ze dit willen? Laat ik eens alle voor- en tegenargumenten op een rijtje zetten.

Om deze voor- en tegenargumenten te verzamelen heb ik gebruik gemaakt van het Algemeen Dagblad, een artikel uit Trouw en nog een artikel uit Trouw, NPOradio1 De Ochtend, en een paar andere programma’s van NPOradio1.

Argumenten voor

 • Dit is een manier om het politiekorps diverser te maken, omdat dan meer islamitische vrouwen agent willen worden.

 • In andere landen is het al normaal, zoals in Amerika, Canada, Engeland, Australië, Ierland en Singapore. Nederland loopt hierin gewoon achter.

 • Het is een trend door de gehele samenleving heen, allerlei werkgevers staan hoofddoeken toe. De overheid zou hierin een voorbeeld moeten zijn.

 • Het kan het gezag van de agent versterken omdat islamitische jongeren een gelijke in een agent met een hoofddoek zien.

 • Het gezag van de agent zit niet in de kleding, maar in het feit dat de agent de kant van de wet kiest. Wanneer een agent dat doet, is het goed, wat ze ook draagt.

 • Dat moslima’s geen hoofddoek mogen dragen gaat in tegen de vrijheid van godsdienst.

Argumenten tegen

 • We moeten mensen met en zonder migratieachtergrond gelijk behandelen.

 • Zo kunnen vrouwen gedwongen worden een hoofddoek te dragen.

 • Agenten dragen niet voor niets uniformen, hij of zij is het gezicht van de staat en geen persoon met persoonlijke uitingen.

 • Er is nog niet genoeg onderzoek naar dit idee gedaan, dus we weten nog niet wat de echte effecten hiervan zullen zijn.
   

Peiling: Een hoofddoek hoort niet bij een politieuniform

Peiling: Een hoofddoek hoort niet bij een politieuniform

Poll: A head scarf doesn't belong above a police uniform

Poll: A head scarf doesn't belong above a police uniform

Read the blog that goes with this poll https://www.belicons.nl/en/blog/police-head-scarf

Body 2: 

Meer herkenning, meer gezag?

Wat mij aan alle voors en tegens vooral opvalt, zijn de argumenten rond gezag. Volgens sommigen versterkt het uiten van eigen overtuigingen juist gezag van de agent, volgens anderen doet het er afbreuk aan en volgens weer anderen maakt het niets uit.

Gezag is de laatste jaren wel steeds meer een probleem voor politie en andere hulpverleners. Mensen hebben geen gezag meer voor hen. Mij lijkt het dat wanneer ze daar iets aan willen doen, ze zeker alle persoonlijke overtuigingen achterwege moeten laten. Stel dat een agente met een hoofddoek een PVV aanhanger wil aanhouden of terecht spreken. De kans is groot dat er dan juist een discussie over die hoofddoek en de Islam ontstaat en dat willen we nou juist niet. De agent treedt alleen namens de overheid op en namens niemand anders.

Het argument van veel voorstanders is dan juist dat wanneer mensen zich met de agent kunnen identificeren, bijvoorbeeld als moslim, ze beter naar hen gaan luisteren. Dat vind ik een eng argument, want dan lijkt het erop dat agenten vooral mensen uit hun eigen groepering zouden moeten aanspreken. En dat kan ertoe leiden dat jongeren met een migratieachtergrond nog minder respect krijgen voor agenten zonder migratieachtergrond. Dat moeten we niet willen. Ze moeten luisteren naar het uniform ongeacht wie erin zit.

Dat diversiteit onder de politie belangrijk is, is natuurlijk waar. Maar het is een andere discussie of je dit ook in het uniform moet uitstralen. Omgekeerd kan het ook juist druk op de agentes leggen. Islamitische mannen kunnen de agentes dan aanspreken op hun cultuur en zeggen dat ze bepaald gedrag gewoon moeten toestaan. Door er uniform uit te zien kunnen ze zich distantiëren van alle culturen en achter de wet gaan staan.

Maar in andere landen werkt het wel

Ook al zullen veel mensen het doel van het uniform wel begrijpen, dan roept dat natuurlijk wel de vraag op waarom het in andere landen dan wel werkt om een hoofddoek een onderdeel van het politieuniform te laten zijn. Ik denk dat dat ermee te maken heeft dat niet elke samenleving hetzelfde is. Op dit moment is er veel spanning rond de Islam in Nederland. Sommige mensen denken dat alle moslims tegen onze westerse samenleving zijn. Veel mensen zijn bang dat Nederland over 50 jaar een moslimland is. Dat geeft allemaal spanning.

In zo’n context helpt het niet om hoofddoeken bij de politie toe te gaan staan. Het legt alleen maar meer druk op de al verhitte discussie. Er zijn veel mensen die ervan overtuigd zijn dat straks alle vrouwen in Nederland verplicht zijn om een hoofddoek te gaan dragen. Dit zou die angst alleen maar bevestigen. Het is eerst belangrijk dat de discussie wat afkoelt en pas dan ontstaat er ruimte om te praten over hoe we omgaan met iets als een hoofddoek bij de politie.

Mochten er over een aantal jaren geen problemen zijn rond het gezag van agenten en mocht het debat rond Islam dan goed afgekoeld zijn, dan is de hoofddoek misschien iets wat een agente kan gaan dragen.

Eerst meer onderzoek

De politie zegt dat ze eerst meer onderzoek willen doen voordat ze met een mening hierover komen. En dat lijkt me heel goed.

Er zijn allerlei voor- en tegenargumenten om te onderzoeken en af te wegen. Houdt het verbod op religieuze uitgingen moslima’s echt tegen om te solliciteren bij de politie? Wat doet een hoofddoek echt met het gezag van de agent? Zijn er andere manieren om het politiekorps diverser te maken? Laten we de politie de tijd geven om zulke vragen eerst goed te onderzoeken. Dan kunnen we er op een later moment een veel betere discussie over voeren.

Hoe denk jij hierover? Kunnen agenten ooit hoofddoeken gaan dragen? Of zouden ze dat, volgens jou, misschien nu al kunnen doen? Of ben jij faliekant tegen? Laat het weten, hieronder, of op het forum!

Watch the vlog that goes with this blog:

De vlog bij deze blog maak ik snel!

Blijf op de hoogte van wat er op Belicons gebeurt en schrijf je in voor mijn maandelijkse nieuwsbrief!

Bekijk ook de vlog bij deze blog: 

Een hoofddoek moet geen manier zijn om gezag te versterken

Gezag lijkt een ouderwets woord. We mogen nu onze eigen keuzes maken. En dat is maar goed ook. Toch zijn er nog wel mensen die gezag hebben in de samenleving, zoals de politie, treinconducteurs, wegwerkers die een bord neerzetten, etc. Vaak negeren we ze als het ons niet uitkomt. Maar als we eens serieus kijken naar wat de gevolgen hiervan zijn, dan is het ineens toch niet zo gek om gezag te...» Watch this vlog

Andere blogs van dit thema: 

Stappentellers: dè manier om meer te bewegen?

Om ons te stimuleren om meer te bewegen zijn stappentellers bedacht. 10.000 stappen per dag en je beweegt genoeg, is het idee. Ik heb zo’n ding eens uitgeprobeerd en merk dat het ook een heel...» Read this blog

Waarom blijft de overheid zo sterk vertrouwen op cijfers?

We worden regelmatig geconfronteerd met cijfers van de overheid waar mensen in het land het niet mee eens zijn. Volgens mij komt dit omdat de overheid er te weinig besef van heeft van dat hun...» Read this blog

Vlogs van dit thema: 

Technische oplossingen helpen niet om meer te bewegen

Veel mensen die meer willen bewegen maken vaak enthousiast gebruik van allerlei apparaten. Maar ik geloof daar niet zo in. Apparaten kunnen ons wel ondersteunen, maar niet motiveren.» Watch this vlog

Wees kritisch over cijfers!

Mijn vlogs gaan over dingen die we maken. Naast objecten vallen cijfers daar ook in, want cijfers en berekeningen kunnen heel wat doen in ons leven en met ons als mens. Hoe denk jij hierover, laat het weten. De uitzending van nieuwsuur waar ik in de vlog naar verwijs, vind je hier.» Watch this vlog